Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

SPOLU PO COVIDU III

SPOLU PO COVIDU III

Třetího turnusu adaptačního pobytového kurzu SPOLU PO COVIDU, který byl realizován mimo místo poskytovaného vzdělávání, a to ve Velkých Karlovicích v hotelu Galík, se v termínu od 8. 11. 2021 do 10. 11. 2021 zúčastnili žáci tříd U1B a U2B.

Program zaměřený na prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví žáků byl realizován mimo jiné formou společných turistických vycházek. První výlet proběhl v den příjezdu, druhý následoval v úterý odpoledne. Obě třídy během nich výborně spolupracovaly při hledání trasy, orientaci v mapě i vzájemné podpoře – méně zdatní vytvořili skupinu, která postupovala pozvolnějším tempem, zdatnější část kurzu zvolila rychlejší tempo. V pravidelných intervalech se obě skupiny setkávaly a předávaly si informace související s plněním úkolů, které měly na trase.
Sportovně zaměření žáci při každé příležitosti využívali možnost zahrát si bowling i stolní tenis. Díky jejich nadšeným reakcím se postupně do sportovních aktivit zapojili prakticky všichni účastnící a poslední večer obě třídy nominovaly nejlepší hráče do závěrečného turnaje.
Podstatná část programu byla věnována globálnímu vzdělávání žáků i pedagogických pracovníků. V úterní dopoledne proběhla vědomostní soutěž družstev sestavených ze všech žáků obou tříd, která byla zaměřena na 17 cílů udržitelného rozvoje. Žáci se pod vedením pedagogů zamýšleli nad nejdůležitějšími otázkami souvisejícími s danou problematikou, navrhovali možná řešení a velmi často mezi sebou i s patřičným zápalem polemizovali, hezky formulovali své názory a snažili se formou argumentů prosadit svůj postoj. Materiály, které byly připraveny školní psycholožkou dr. Bernátkovou, velmi ocenili žáci i učitelé, kteří je budou na základě této zkušenosti zařazovat do výuky.
Společný pobyt a aktivity během něj velmi výrazně přispěly k vytvoření pozitivní atmosféry v obou kolektivech i mezi nimi navzájem. Žáci spolu výborně komunikovali, pokud bylo potřeba, pomáhali si, velmi hezky se k sobě chovali. Kurz byl v tomto směru přínosný i pro pedagogy, kteří měli možnost sledovat své žáky i mimo školu a zažít s nimi jiný program než samotnou výuku.

Realizace programu Spolu po COVIDu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  

PaedDr. Hana Fojtíková

24. 11. 2021 13:20:00 | Karla Macurová