Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Tenisová akademie

Tenisová akademie

Na SŠIEŘ již deset let funguje tenisová akademie. Slouží jednak žákům, kteří závodně hrají tenis a tak mají možnost si zatrénovat bez časových ztrát při dojíždění za tréninkem.

Ve sportovní hale se nachází posilovna, kterou mohou využívat v rámci tréninku. Se sportovní halou též sousedí krytý bazén, kde je možnost regenerace. Žáci hrající na sportovní úrovni se zde zdokonalují. Vážní zájemci se tenis učí.

Organizační zajištění

Hraje se v hodinách tělesné výchovy v rámci rozšiřujícího učiva. Závodní hráči a hráči soustavně hrající mají možnost po domluvě s trenéry hrát i mimo hodiny tělesné výchovy. Pro hráče se pořádá každoročně školní turnaj v tenise. Do tenisové akademie se zapojuje zhruba dvacet hráčů. Z toho šest hráčů hrají nebo hráli závodně tenis. Někteří se účastní celorepublikových i mezinárodních turnajů. Informace o dění v tenisové akademii najdou hráči ve vitríně koridoru sportovní haly.

Materiální zabezpečení

Tenisové kurty, rakety, míče poskytuje škola zdarma, případně mají hráči svoje vybavení.

Trenérské zabezpečení

Výuku a trénink zajišťují kvalifikovaní trenéři.

Mgr. Vladislav Mikunda trenér II. třídy

Veronika Vašková, DiS. trenérka III. třídy

Ing. Jana Josefíková sparingpartner

Jan Koleček sparingpartner

Tenisovou akademii vede a organizuje Mgr. Vladislav Mikunda

 

29. 05. 2020 13:25:00 | Václav Knápek