Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Třídy ME1 a ME2 navštívily Městskou knihovnu

Třídy ME1 a ME2 navštívily Městskou knihovnu

V rozmezí jednoho týdne se uskutečnily 2 besedy v Městské knihově v Rožnově. V pátek 5. 11. 2021 vyrazila třída ME2 na besedu na téma Jak se efektivně učit. O týden později 12. 11. 2021 se besedy na stejné téma zúčastnila i třída ME1.

 V pátek 5. 11. 2021 vyrazila třída ME2 na besedu na téma Jak se efektivně učit. Besedu vedl pan Michal Hurta a zaměřil se na využití myšlenkových map.
Kromě teorie týkající se tohoto zajímavého tématu měli kluci možnost sami si vyzkoušet jejich tvorbu. První zadané téma bylo neutrální a týkalo se železnice. Někteří žáci došli k velmi zajímavým spojením železnice se zdánlivě nesouvisejícími věcmi.
Druhé téma už bylo pro ně aktuálnější, jelikož po dohodě s vyučující jim pan Hurta zadal téma, které bylo právě probíráno v hodinách českého jazyka. Žáci si tak vyzkoušeli, co si pamatovali z romantismu, a možná jim to pomohlo i k učení na písemnou práci.
O týden později 12. 11. 2021 se besedy na stejné téma zúčastnila i třída ME1. Tentokrát ale pan Hurta zvolil obecnější formu přednášky, kdy se žáci nejdříve něco dozvěděli o typech paměti a pak si také mohli vyzkoušet, kterým typem disponují. K tomu sloužily různé typy testů a drtivá většina žáků zjistila, že si nejlépe pamatují to, co vidí. Krom toho jim dal pan Hurta i doporučení, v jakém prostředí se učit, jakou stravou se podporuje paměť i v jakém intervalu si dělat přestávky.
Beseda na toto téma měla za úkol zpestřit výuku a dát žákům pomocné rady, jak dosáhnout co nejlepších výsledků při učení, což se snad splnilo.
Lenka Labajová

23. 11. 2021 10:35:00 | Karla Macurová