Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

V JEJICH KŮŽI

V JEJICH KŮŽI

Školení uspořádané na začátku školního roku Centrem Áčko Valašské Meziříčí (poskytovatel sociálních služeb se zaměřením na poruchy autistického spektra, ADHD, autismus) zorganizovala Ing. Jana Vaculínová.

Nám, pedagogům, pomohlo lépe se zorientovat ve světě dětí s poruchou autistického spektra. Nejprve jsme byli obeznámeni s tím, co to vlastně autismus je, jaké jsou příčiny této pervazivní poruchy, jakých oblastí se týká – komunikace (užívání neobvyklých nestandardních slovních obratů a spojení), sociální interakce (problémy v oblasti navazování vztahů), fantazie (neschopnost představivosti, což může být velký problém například při psaní slohových prací). Následovala přednáška o diagnostice autismu, jeho členění do kategorií podle stupně závažnosti této poruchy.
V další části tohoto odborného školení jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, čím je autismus specifický, jakým problémům může být žák s touto diagnostikovanou poruchou vystaven při běžném výchovně vzdělávacím procesu. Zhlédli jsme velmi poučná instruktážní videa zaměřená například na to, jak autista vnímá školní prostředí či prostředí běžné soukromé sféry, např. kavárny. Prakticky jsme si vyzkoušeli některé specifické případy – vnímání prostoru, byli jsme upozornění na některá úskalí ve školním prostředí. To vše nám jistě do budoucna pomůže lépe pochopit problematiku žáků s poruchou autistického spektra, lépe se vcítit do jejich pocitů a momentálního rozpoložení. Problematika inkluze se totiž v dnešní době stává stále aktuálnějším tématem a my chceme být co nejlépe připraveni na to, abychom podali pomocnou ruku co nejefektivnějším způsobem tam, kde to bude potřeba.
A závěrem? Určitě motto naší přednášející: „ Díky autismu může být svět bohatší!“

Mgr. Kristýna Pospíšilová

13. 10. 2021 14:28:00 | Karla Macurová