Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Vyhlášení volného dne

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku a ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy volný den na pátek 29. 9. 2017.

Odůvodnění. Před zmíněným dnem je den volna ( čtvrtek 28.9.2017 – státní svátek ). V domově mládeže je ubytováno celkem 160 žáků. Tito by museli ve středu po škole odjet domů, ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno zase přijet na DM, aby byli včas ve škole. Většina žáků by určitě zůstala doma, čímž by byla výuka značně narušena. V rámci provozních úspor se nebude od středy do neděle topit, což není zanedbatelné.

Vedoucí jednotlivých úseků zpracují náplň práce pedagogických pracovníků na den volna, pakliže nečerpají starou řádnou dovolenou.

 

25. 09. 2017 12:18:00 | Václav Knápek