Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Vztahy v kolektivu

Vztahy v kolektivu

V termínech od 4. 10. do 19. 10. 2022 se všechny třídy prvních ročníků zúčastnily besed na téma „Vztahy v kolektivu“, které proběhly pod záštitou školních metodiček prevence.

Tyto besedy měly za úkol nastavit zdravé vztahy mezi žáky ve třídě, každému žákovi nalézt své místo v třídním kolektivu, a to po celou dobu studia. Beseda navázala tak na již uskutečněné adaptační kurzy.

Lektorkou všech besed byla Mgr. Vaneta Zvoníčková z Klubu MOST. Jedná se o organizaci pro mládež z Valašského Meziříčí s více než dvouletou tradicí.

Besedy byly interaktivní, s využitím her, přemýšlením o vzorcích chování. Úkolem žáků bylo rovněž zamyslet se sám nad sebou, budovat kvalitní morální aktivity a naučit se empatii, rozvíjet vlastní individualitu.

Tyto besedy se staly nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů na škole a byly hodnoceny žáky převážně kladně.

01. 11. 2022 08:14:00 | Karla Macurová