Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Zážitkový vzdělávací program Žít normálně a expozice Svět vědy a objevů

Zážitkový vzdělávací program Žít normálně a expozice Svět vědy a objevů

Třídy IT3B a IT1C navštívili ve dnech 10.5. a 31.5. dvě expozice ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích.

Zážitkový vzdělávací program Žít normálně má za cíl zprostředkovat žákům problémy běžného života hendikepových lidí. Smyslem je netradiční a zážitkovou cestou umožnit návštěvníkům setkání se světem lidí se zdravotním postižením. A to nejen s tělesnými vadami, ale také s mentálními problémy. V interaktivní expozici si žáci pod dohledem školeného lektora vyzkouší, jaké to je žít s hendikepem, jak se obtížně jezdí na invalidním vozíku v běžném prostředí, jak se dá orientovat hmatem nebo jaké technické pomůcky usnadňují život lidí s tím kterým postižením

Expozice Svět vědy a objevů „FUTUROVA!!! – Najdi si své místo v budoucnosti“ zase posiluje uvědomění si důležitosti pozice člověka a jeho vlivu na životní prostředí. Hlavními tématy, jsou DEKARBONIZACE PLANETY, VODA, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA UMĚLÁ INTELIGENCE.

Návštěvnci mají příležitost si uvědomit, jak člověk přetváří přírodu ke svému užitku a jak by měl zacházet a hospodařit s jejími přírodními zdroji. Na naší planetě vzniká stále větší množství odpadu, které je z velké části možné využít pro další zpracování a odlehčit tak životnímu prostředí. I množství skleníkových plynů lze účelně snižovat a přetvářet je v nové energetické zdroje. V moderní civilizaci pracujeme s obrovským množstvím dat, která se stávají velmi důležitou surovinou pro vytváření datových modelů. Umožňují strojové učení, které je základem umělé inteligence, a ta je následně schopna pomáhat člověku v jeho počínání. Jak náš život i životní prostředí ovlivňují naše vynálezy a technologie a jak můžeme naopak my sami aktivně přispívat k pozitivnímu i negativnímu směřování civilizace?

Ing. Jana Josefíková

 

19. 06. 2023 14:20:00 | Václav Knápek