Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Změna konání zkoušky z odborných předmětů formou maturitní práce s obhajobou

Změna konání zkoušky z odborných předmětů formou maturitní práce s obhajobou

S ohledem na provozní a hygienické požadavky provozu škol a v souladu s paragrafem 26 zákona č. 135/2020 Sb. bude obhajoba maturitní práce řešena náhradním způsobem.

Všem maturantům, kteří ve stanoveném termínu řádně odevzdali maturitní práci, se automaticky za obhajobu připisuje plný počet bodů (100). Obhajoby samotné před maturitní komisí neproběhnou, neboť jsme tuto část maturitních zkoušek vyhodnotili jako nejrizikovější. Výsledná známka je tvořena standardně podle kritérií hodnocení maturitních prací (40 % vedoucí, 30 % oponent, 30 % obhajoba).

Toto nové hodnotící kritérium neplatí pro ty, kteří maturitní práci v termínu neodevzdali.

Toto nové hodnotící kritérium platí výhradně pro tuto zkoušku v rámci letošních MZ.

14. 05. 2020 11:13:00 | Jan Koleček