Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Změny v organizaci výuky školy v době maturitní zkoušky

Změny v organizaci výuky v hlavní budově školy v době maturitních DT od 2. 5. 2022 do 4. 5. 2022

Pondělí 2. 5. 2022

Výuka tříd prvních, druhých a třetích ročníků v hlavní budově bude probíhat pouze dopoledne podle rozvrhu - nejpozději však do 12.20 hodin. Odpolední výuka v hlavní budově bude zrušena z důvodů odpoledních didaktických testů z cizího jazyka.

Od 8.00 hodin proběhnou v hlavní budově didaktické testy z matematiky. S ohledem na zajištění klidu a pořádku u maturitních místností proběhnou pouze v 1. patře budovy. Sraz maturantů nejpozději v 7.45 hodin.

Od 13.00 hodin proběhnou didaktické testy z anglického jazyka. Maturující žáci se dostaví do školy nejpozději v 12.45 hodin. Zvonění v budově bude vypnuto od 8.00 hodin po celý den.

 

Úterý 3. 5. 2022

Výuka tříd prvních, druhých a třetích ročníků v hlavní budově bude probíhat až od 3. vyučovací hodiny (tedy od 9.50 hodin)!

Výuka v učebnách č. 104, č. 102 a č. 101 bude možná až od 11.35 hodin po ukončení maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška ČJL-DT proběhne od 8.00 hodin. Sraz maturujících žáků v hlavní budově bude nejpozději v 7.45 hodin v učebnách dle rozpisu na nástěnce v přízemí nebo na maturitních učebnách. Zvonění v budově bude vypnuto od 8.00 hodin do 11.10 hodin.

 

Středa 4. 5. 2022

Výuka v hlavní budově bude probíhat bez omezení podle obvyklého rozvrhu. Zvonění v budově bude vypnuto od 8:00 hodin do 10:50 hodin. Výuka musí probíhat s ohledem na ještě probíhající maturitní zkouškudidaktický test DT-MAT rozšiřující, která začíná v 8:00 hodin. Zachování klidu v prostoru kolem kinosálu je naprostou nutností.

 

V Rožnově p/R, 25. 4. 2022                                                                                                          

Mgr. Miroslav Trefil

25. 04. 2022 13:55:00 | Jan Koleček