Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Aktivity

29.08.2017

Rozvojové programy MŠMT

V roce 2017 naše škola získala finanční prostředky z rozvojových programů MŠMT: Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 – účelový znak 33038. Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách – účelový znak 33050. Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 – účelový znak 33049. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2017 (Matematický klokan) – účelový znak 33166. …

...
30.01.2017

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2016

Sborník ke stažení   Přednášející na semináři   Organizace Jméno a příjmení Přednáška ČVUT Praha prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak VUT Brno prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. musil DFC Desing, s.r.o. Brno Ing. Soběslav Valach valach UTB Zlín Ing. Petr Neumann, Ph.D. neumann   doc. Ing. Zuzana Komínková–Oplatková, Ph.D. kominkova-oplatkova VŠB - TU Ostrava …

...