Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Aktivity

30.01.2017

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2016

Sborník ke stažení   Přednášející na semináři   Organizace Jméno a příjmení Přednáška ČVUT Praha prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak VUT Brno prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. musil DFC Desing, s.r.o. Brno Ing. Soběslav Valach valach UTB Zlín Ing. Petr Neumann, Ph.D. neumann   doc. Ing. Zuzana Komínková–Oplatková, Ph.D. kominkova-oplatkova VŠB - TU Ostrava …

...