Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Veřejné zakázky

18.12.2018

Dodávka ICT vybavení

SŠIEŘ  vyhlašuje v rámci projektu  reg.č.  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002709   veřejnou zakázku  na dodávku  ICT vybavení.  Zakázka je zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení podle § 56 zákona č,. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci výzvy 33 programu IROP.  Lhůta pro podání nabídek je do  18.1.2019 do 12 hod. elektronicky na profilu zadavatele https:…

...
05.10.2018

NÁBYTEK A VÝUKOVÉ STOLY DO UČEBEN

SŠIEŘ vyhlašuje v rámci projektu OP VVV reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 výzvu k podání nabídky na dodání zboží v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Název: Nábytek a výukové stoly do učeben Předpokládaná hodnota bez DPH:  258.391,- Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. října 2018 ve 12.00 hod. Podrobnosti v přiložených souborech.  

...
06.06.2018

SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování

SŠIEŘ vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce. Informace k zakázce naleznete na profilu zadavatele  https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00843474. Předpokládaná hodnota VZ je  16 616 147 Kč bez DPH Prohlídka místa plnění je v úterý 11.6.2018 v 10:00 hod. Lhůta pro podání nabídek je do 22.6.2018 do 12:00 hod.

...
21.05.2018

Nábytek pro domov mládeže

SŠEIŘ vyhlašuje výzvu k podání nabídky na dodání zboží v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nábytek pro domov mládeže“. Předpokládaná hodnota zakázky je 360.000,- Kč bez DPH. Prohlídka místa plnění 23.5.2018 v 10.00 hod. Lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2018 do 13.00 hod.

...
26.03.2018

SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování

SŠIEŘ vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce. Informace k zakázce naleznete na profilu zadavatele  https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00843474. Předpokládaná hodnota VZ je  16 616 147 Kč bez DPH Prohlídka místa plnění je v úterý 3.4.2018 v 10:00 hod. Lhůta pro podání nabídek je do 16.4.2018 do 12:00 hod.

...