Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Články uživatle Jana Majerovová

Zpět na přehled uživatele Jana Majerovová

20.02.2020

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb.,  a zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění zveřejňujeme: - schválený rozpočet na rok 2020 a výhled na rok 2021 a 2022, - návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled na roky 2021 a 2022, - 2. schválený upravený rozpočet 2019, - schválený upravený rozpočet 2019, - schválený rozpočet na rok 2019 a výhled na roky 2020 a 2021, - návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh středněhodobého výhledu na roky 2020 a 2021, - návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh…

...
07.11.2019

Nové metody a přístupy ve vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony  II Termín realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021 Výše dotace:   2 383 026,- Kč.  

...
31.12.2018

Rozvojové programy MŠMT

V roce 2018 naše škola získala finanční prostředky z rozvojových programů MŠMT: Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence středních škol 2017 – účelový znak 33038. Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019  – účelový znak 33049. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2018 (Matematický klokan) – účelový znak 33166. Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve…

...
21.05.2018

Nábytek pro domov mládeže

SŠEIŘ vyhlašuje výzvu k podání nabídky na dodání zboží v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nábytek pro domov mládeže“. Předpokládaná hodnota zakázky je 360.000,- Kč bez DPH. Prohlídka místa plnění 23.5.2018 v 10.00 hod. Lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2018 do 13.00 hod.

...
12.04.2018

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 Cíle projektu:  Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity…

...
12.04.2018 Obrázek k článku ERASMUS+

ERASMUS+

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+ - Mobility.

...
06.09.2016

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020: stáhnout.

...
25.08.2016

Nadační fond

Na základě smlouvy o sloučení ze dne 20.12.2007 byly k 1.1.2008 zápisem do nadačního rejstříku sloučeny dva nadační fondy působící do 31.12.2007 při Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm jako dva samostatné právní subjekty:   Nadační fond Střední průmyslové školy elektrotechnické (slučovaný fond) Nadační fond SOU Rožnov p.R. (přejímající fond)   Platné identifikační údaje nadačního fondu: Název: Nadační fond SŠIEŘ Rožnov p.R. …

...