Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

ředitelské volno pro žáky

Začátek akce: 27. 09. 2021 00:00:00
Konec akce: 27. 09. 2021 23:59:00

Příkaz ředitele č. 7 / 2021

Vyhlášení volného dne v průběhu školního roku

 V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku a ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volný den na pondělí 27. 9. 2021.

Mgr. Miroslav Trefil
ředitel školy

13. 09. 2021 14:25:04 | Jan Koleček