Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

25 let kurzů vakuové techniky na SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Kurz vakuové techniky na tehdejší Střední průmyslové škole elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm jsme poprvé uspořádali v roce 1994. Účast byla zpočátku skromná, postupně se ale zvyšovala. V roce 2012 se kurzu zúčastnilo rekordních 36 účastníků. Za celou dobu pořádání kurzů to bylo 527 účastníků z 69 průmyslových závodů, vzdělávacích a vědeckých institucí. 39 účastníků bylo ze Slovenska.

V současné době je kurz organizován pravidelně v červnu v trvání pěti pracovních dnů. První čtyři dny probíhá základní teoretická část v rozsahu 24 hodin, kterou jsme postupně doplnili třemi volitelnými semináři. Přednášející musíme hledats ohledem na současné zaměření školy z průmyslu a z vysokých škol. Vždy jsme měli štěstí na skvělé odborníky ochotné ke spolupráci, díky nimž se kurz stal populárním.

Pátý den kurzu je vyhrazen vakuovému praktiku. V roce 2014 byla ředitelem školy Miroslavem Trefilem vyčleněna místnost pro novou laboratoř vakuové techniky. Ze zisku kurzů a s pomocí sponzorů a sociálních partnerů byly postaveny dvě nové moderní vakuové aparatury, díky čemuž dnes můžeme nabízet šest úloh na soudobé technické úrovni.

Letošní kurz proběhl v termínu 10. až 14. června, a protože byl jubilejní, připravili jsme na středu 12. června 2019 doprovodný program, jehož cílem byla hlavně propagace vakuové techniky mezi studenty pořádající SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm. Zorganizovali jsme tři osvětové přednášky, jimiž jsme chtěli ukázat, jak široké uplatnění vakuová technika má a že může skýtat příležitosti zajímavého a perspektivního zaměstnání v našem regionu. Ve vestibulu školy jsme zorganizovali malou prezentaci firem využívajících vakuové technologie. Kromě toho proběhla oslava 25. výročí pořádání kurzů. Pozvání přijali a k přítomným promluvili starosta města Rožnova Ing. Radim Holiš, ředitel školy Mgr. Miroslav Trefil, místopředseda České vakuové společnosti RNDr. Pavel Hedbávný, CSc., za organizátory kurzu Ing. Karel Bok, a zástupci místních firem Ing. Petr Pánek (On Semiconductor ČR, s.r.o.) a Ing. Jiří Kubáň (Vakuum servis, s.r.o.). Přítomni byli účastníci a přednášející kurzu, zástupci vystavujících firem a zástupci školy.

Na závěr bych ještě zmínil, že od roku 2017 se vakuová technika vrátila, byť v omezeném rozsahu, i do výuky denního studia SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, a to v rámci předmětu Měření v oboru Mechanik elektronik, kde se ve třetím ročníku vyučují základy vakuové techniky a základy měření teploty a v laboratoři vakuové techniky se měří několik úloh. Jsme rádi, že se můžeme podílet na tolik potřebném návratu výuky technických předmětů do středních škol.

Karel Bok, 28. srpna 2019, Rožnov pod Radhoštěm

30. 08. 2019 11:41:00 | Jan Koleček