Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

39.ročník SOČ - školní kolo

39.ročník SOČ - školní kolo

Dne 21. března 2017 se v kinosále SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Do soutěže se přihlásilo celkem osm účastníků, aby prezentovali své práce a ukázali všem přítomným, že ve zvoleném tématu jsou skutečnými odborníky.

Ve 12 hodin všechny soutěžící přivítal zcela zaplněný sál. Diváci byli z řad studentů čtvrtých ročníků, kteří přišli své spolužáky podpořit a zároveň se podívat, jak vypadá obhajoba práce, která bude většinu z nich čekat v rámci maturitní zkoušky. Soutěžící byli velmi kvalitně připraveni a jejich výkony všichni sledovali se zaujetím.

Soutěžili v pěti kategoriích:

V kategorii MATEMATIKA soutěžil se svou prací „Optimalizace simulovaných vozidel“ Tibor Mikeš ze ZI4A. Všechny přítomné zaujaly hlavně jeho matematické postupy a výpočty, které při své práci používal. Tibor je známý jako vynikající matematik, který již počtvrté vyhrál školní kolo matematického Klokana a pravidelně se umisťuje i v okresních a krajských kolech.

V kategorii STROJÍRENSTVÍ A  PRŮMYSLOVÝ DESIGN soutěžil se svou prací student Daniel Kudela ze třídy ZI4B a všem předvedl svůj „3D model auta“.

Ve třetí kategorii TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK soutěžil Jakub Novotný ze třídy ZI4A se svou prací „Vytvoření sady výukových aplikací pro 1. stupeň ZŠ“. I jeho práce byla netradiční, neboť zahrnovala výrobu software pro žáky základní školy.

V kategorii ELEKTROTECHNIKA se soutěže zúčastnil student Stanislav Zoufalý ze třídy PS4 se svým Hi-Fi zesilovačem a reproduktorovými soustavami vyrobenými z velmi kvalitního dřevěného masivu, jejichž skvělý zvuk všem předvedl v názorné hudební ukázce.

Poslední kategorie INFORMATIKA byla zastoupena největším počtem soutěžících. Prezentovány byly jednak práce týkající se webových stránek, tak i práce softwarové. S tvorbou webových stránek soutěžili studenti ZI4B Lucie Klimková a Filip Hájek. Lucie Klimková měla práci s názvem „Webové stránky (portál - fanouškovské stránky k seriálu)“, její spolužák téma „Webové stránky pro zvířecí útulek“. Bylo vidět, že tento obor oba studenty zajímá, protože studenti v sále velmi pozorně naslouchali. Nejlepšími pracemi v této kategorii s postupem do okresního kola byly práce Michala Kliše ze třídy ZI4A s názvem „OpenGL 3D engine“a práce Dalibora Černockého ze třídy ZI4B s názvem „Support Ticket System“. Kromě těchto dvou prací do okresního kola postupují všichni účastníci ve všech ostatních kategoriích.

Okresní kolo se bude konat 4. dubna 2017 již tradičně ve Střední průmyslové škole stavební ve Valašském Meziříčí. Doufáme, že se našim studentům bude dařit a že své práce obhájí co nejlépe. Všichni ocenění obdrželi velmi hodnotné ceny, které se podařilo zajistit paní Ing. Janě Vaculínové od sponzorů  - firmy ON-SEMICONDUCTOR, R-Computer, ROBE, NXP, Vakuum Servis a dalších. Všem sponzorům velmi děkujeme.

Rovněž velký dík patří panu Ing. Bohumilu Federmannovi, který je každoročním a tradičním garantem soutěže, a dále všem ostatním vyučujícím, kteří pomáhali studenty připravit  a byli jim rádci a průvodci při zpracování tématu. Další fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Zapsala: Mgr. Alena Foukalová

  

    

24. 03. 2017 04:26:00 | Petr Fuchs