Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

72 hodin

72 hodin

– tři dny dobrovolnických aktivit – již posedmé.

Co je cílem projektu?
Cílem akce je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
Kdo a jak se může zapojit?
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.
O tom, že je projekt oblíbený, svědčí desetitisíce zúčastněných ve stovkách projektů.
Účastníci se mohou realizovat ve třech oblastech:
* Služba potřebným
* Péče o přírodu
* Vylepšení života kolem sebe
Kdy projekt probíhá?
Začíná ve 12 hodin ve čtvrtek 10. 10. 2019 a končí ve 12 hodin 13. 10. 2019, časově je to celkem 72 hodin.
Do tohoto projektu se zapojujeme aktivně a rádi od začátku jeho existence, letos to bylo již posedmé. V naší škole se opět našli dobrovolníci pro realizaci ve všech uvedených oblastech. Jako každoročně jsme i letos v rámci zlepšení svého okolí rozzářili školní chodby dekoracemi z podzimních přírodnin. Pro ochranu přírody jsme také přiložili ruku k dílu. Ušili jsme a ozdobili látkové sáčky na pečivo, ovoce a zeleninu. Eliminujeme tak používání mikroténových sáčků a odlehčíme životnímu prostředí. A do třetice jsme již tradičně navštívili místní Domov seniorů s třídou prvního a druhého ročníku nástavbového studia. Tentokrát jsme pomohli starším spoluobčanům, kteří jsou upoutáni na pojízdný vozík, navštívit a shlédnout aktuální výstavy v budově Sušáku v areálu Valašského muzea v přírodě. Do minulosti jsme se přenesli u dvou zajímavých stálých expozic o historii Rožnova (Městečko pod Radhoštěm) a o valašském kroji (Jak jde kroj, tak se stroj). Při prohlídce výstavy obrazů malířky Ludmily Vaškové „Sbírání v zahradě“ jsme načerpali kouzelnou atmosféru do zásoby. Klienti Domova seniorů i studenti opouštěli budovu Sušáku spokojeni a nabití pozitivními dojmy.

Říká se, že dnešní mladí lidé nemají sociální cítění a o starší spoluobčany se nezajímají. My máme jiné zkušenosti. Naši studenti nás vždy mile překvapí. Se seniory se schází dobrovolně a setkání jsou vždy oboustranně milá a příjemná.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o realizaci letošního projektu 72 hodin – kolegům i studentům.
Na viděnou za rok. Moc se těšíme. Přidáte se?
Ing. Ludmila Husková
Mgr. Sabina Pernická
Ing. Zuzana Wolková
Koordinátorky projektu 72 hodin

22. 10. 2019 08:27:00 | Karla Macurová