Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

ADAPTAČNÍ KURZ TŘÍDY IT1A

ADAPTAČNÍ KURZ TŘÍDY IT1A

Hned ze startu nového školního roku, 2. září 2021, jsme podnikli adaptační kurz. Chceme se lépe poznat, než nám začne klasická školní výuka.

Začátek celého kurzu probíhá v režii naší paní školní psycholožky, PhDr. Andrey Bernátkové. Ta nás zábavným a citlivým způsobem přiměje říci o sobě spolužákům pár informací, popovídat si, zasmát se. Dozvídáme se také cenné rady ohledně našeho studia – jak se vyhnout případnému školnímu neúspěchu, jak bojovat se stresem, jak se efektivně učit, osvojujeme si užitečné asertivní techniky. Paní psycholožka nám také v případě potřeby nabízí odbornou pomoc jak svou, tak naší výchovné poradkyně. Je fajn hned na začátku zjistit, na koho se můžeme obrátit.

Další část kurzu již probíhá v terénu. Navštívili jsme Valašské muzeum v přírodě, konkrétně Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu. Ve staré valašské škole se dozvídáme, jak se učili naši předkové. V některých chaloupkách narážíme na valašské tety, které nás ochotně seznamují s historií daného obydlí a s osudy jeho obyvatel. Seznamujeme se s historií vodního mlýna, pily či kovárny, ve vozovně si prohlížíme staré dopravní prostředky a zemědělskou techniku. K obědu nepohrdneme poctivou polévkou v pravé valašské hospodě.

Na konci kurzu máme v nohách asi 8 kilometrů, v hlavách spoustu zážitků a dojmů, ale hlavně – o něco lépe se známe.

                                                                                              Mgr. Kristýna Pospíšilová a třída IT1A

06. 09. 2021 21:23:00 | Václav Knápek