Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Beseda na téma vztahy

Beseda na téma vztahy

Dne 13. 12. 2017 se pro žákyně 3. ročníku oboru Kadeřník a Prodavač uskutečnila beseda na téma partnerských vztahů, vztahů v rodině i vztahu sám k sobě.

Paní Lenka Tauberová z Poradny Rožnov prostřednictvím kreativních her společně s děvčaty zjišťovala, jak vnímají samy sebe i své okolí. Zaměřila se zejména na vztahy ve škole, ve třídě a v neposlední řadě věnovala pozornost i tomu, jak se mají dívky bránit, pokud o ně někdo jeví nechtěný zájem.
Citlivě rozebrala s děvčaty rozdíl mezi láskou a zamilovaností, upozornila na varovné signály během „chození“ a vysvětlila roli sexuality ve vztahu muže a ženy.
Beseda probíhala ve dvou vyučovacích hodinách, a tak žákyně měly dostatek času i na řešení konkrétních případů a vyjádření svého názoru.
Celá akce proběhla ve vánoční atmosféře, k níž přispělo i přinesené cukroví, které děvčata během diskuze ochutnávala, a uvařený čaj, který popíjela při rozsvícených svíčkách. Paní Tauberová to také ocenila a pro obě zúčastněné strany to bylo velmi příjemné.
Téma vztahů je v současné společnosti velmi aktuální, nicméně také dosti choulostivé. Aby jakýkoliv kolektiv dobře fungoval, je třeba si uvědomit, že každý v něm má své místo, které by ti ostatní měli respektovat. To se týká nejen vztahů mezi žáky, ale i vztahů mezi dospělými. Přednášky na podobné téma jsou proto velmi přínosné pro budování budoucích kvalitních kolektivů a mohou také sloužit jako prevence negativních jevů ve škole i v profesním životě.
Mgr. Sabina Pernická

21. 12. 2017 12:17:00 | Karla Macurová