Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volby



Vyhledávání

Vypnout grafiku

Bezpečné chování na sociálních sítích

Bezpečné chování na sociálních sítích

Chraň si své soukromí na internetu

Bez internetu se dnes už téměř neobejdeme, pro děti a dospívající mládež je zcela nepostradatelnou součástí života, jenže díky němu je každý z nás lehce dosažitelný. Prostřednictvím elektronických médií může docházet k agresivnímu a záměrnému poškozování uživatele.

Na tuto problematiku chtěly upozornit i metodičky prevence a pro lepší orientaci žáků v této oblasti uspořádaly dne 24. 4. 2017 ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace E-Bezpečí besedy pro vybrané třídy maturitních i učebních oborů U2B, U1C, ZI1.A, ZI2.B.

Lektor Slavoj Raszka seznámil žáky s aktivitami, které nejvíce mohou ohrozit jejich život. Řadí se k nim obtěžující SMS, urážlivé fotografie a videa „zavěšená“ na internetu. Klíčovými tématy tedy byly kyberšikana, kybergrooming a kyberstalking. Za pomocí zajímavé prezentace byli posluchači upozorněni na negativní stránky „kamarádství“ na chatu, zesměšňování a ponižování oběti, různé formy nebezpečného pronásledování na internetu. Za závažný problém je považován aspekt, že oběť a útočník se nemusejí znát a že útočník má oběť „na mušce“ 24 hodin denně A 7 dní v týdnu.

Dvouhodinová přednáška nejenže seznámila žáky s tím, jak se na internetu chovat, ale ukázala i cestu pomoci. Žáci získali kontakty na osoby, které jsou jim schopny poradit, e-mailové kontakty na internetové portály, jež jsou zdrojem informací o rizikovém chování spojeném s používáním internetu a mobilních telefonů.

Žáci odcházeli ze vzdělávací akce s poznatkem, že rizikové chování na sociálních sítích může mít i fyzické následky (dlouhodobé vyčerpání, úzkostlivost). Za velký přínos lze pokládat i fakt, že představa o předkládané problematice byla vytvářená na základě modelových situací a skutečných kauz.

Přednáška byla součástí aktivit, které se zaměřují na prevenci v oblasti rizikového chování spojeného s užíváním ICT.

Mgr. Miroslava Štibingerová

02. 05. 2017 11:10:00 | Jana Josefíková