Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Den pro zdraví

Den pro zdraví

Speciální program na středu 19. dubna 2017 připravili vyučující pro žáky tříd U1A, U1B, ME1, U3A, U3B, PO1 a PO2. Budova, kde standardně probíhá teoretická výuka, se změnila v centrum zdraví.

Jednotlivé třídy se svými učiteli postupně procházely šesti stanovišti. Na jednom z nich se seznamovali prostřednictvím pracovnic ČČK se zásadami první pomoci, což zní poměrně staticky, ale dámy v červeném dokázaly žáky zapojit do akce a prakticky všichni si vyzkoušeli nepřímou masáž srdce a další aktivity spojené se záchranou lidského života. Obdobnou činnost předváděli i zástupci MP Rožnov pod Radhoštěm, ale s jinými prostředky. Jejich stanoviště bylo neustále v obležení žáků, kteří o jejich práci projevili mimořádný zájem. Velmi zajímavou byla ukázka mobilního defibrilátoru. Každý, kdo měl možnost vyzkoušet na vlastní kůži práci záchranáře (naštěstí jen na figuríně), pochopil, o jak náročnou záležitost se jedná.

Z prvního patra se prakticky po celý den šířila velmi příjemná vůně, protože v těchto prostorách měli žáci (především žákyně) možnost vyzkoušet si pod vedením Mgr. Labajové a Mgr. Pernické přípravu zdravých svačinek. Výsledkem jejich snažení bylo několik druhů pomazánek, které se podávaly na celozrnném pečivu. Sborovna se proměnila v improvizované kuchyňské studio, které ovládla absolventka naší školy Zdenka Babincová, dnes zaměstnankyně firmy Mandragora. Ta žákům představila pro ně neznámé druhy zdravých surovin a připravila z nich za asistence některých děvčat jednoduchá jídla.

Klidnější zónou v rámci Dne pro zdraví bylo stanoviště Adry. Její zástupkyně seznámila žáky a několika projektů souvisejícími s dobrovolnickou činností a velmi aktuálně zaměřila své povídání na lokalitu Rožnova. Její slova o potřebnosti práce pro druhé potvrdili studenti třídy PO2, kteří spolu se svou třídní Ing. Huskovou už dvakrát navštívili Penzion pro seniory.
Další aktivitou bylo tvoření z přírodních surovin, které připravila Mgr. Pernická. Velmi zdařilé práce žáků vyzdobily vstup do budovy. Zajímavou zastávkou bylo také stanoviště kadeřnic třetího ročníku, které teoreticky i prakticky seznamovaly své spolužáky, spolužačky i učitele s účinky masáží hlavy.

Den byl poměrně vyčerpávající, a tak bylo potřeba načerpat síly. K tomu účelu sloužila Anglická kavárna, v kterou se proměnila jazyková učebna. V ní na žáky čekala káva, ovocný čaj a také několik druhů dezertů, které připravily jejich učitelky. No a kromě toho všeho samozřejmě také angličtináři pan Verner a Mgr. Pružincová, kteří s hosty kavárny komunikovali výhradně anglicky.
Žáci ocenili, že se dozvěděli řadu nových informací a především, že si mohli některé z nich rovnou prakticky vyzkoušet. Pro vyučující, kteří s přípravou dne měli poměrně hodně práce, bylo velmi potěšující, že žáci za pozitivum označili i to, že měli možnost setkat se s učiteli i mimo tradiční vyučování.

26. 04. 2017 07:52:00 | Milada Chamillová