Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Hazard, závislosti a rizika v online světě

Hazard, závislosti a rizika v online světě

Ve spolupráci se vzdělávací společností e-Duha se ve dnech 6.3 a 11.3 uskutečnila série preventivních programů zaměřených na bezpečné chování v online světě se zaměřením na rizika hazardu.

Výukové programy organizace e-Duha (www.e-duha.cz) odrážejí naléhavá témata dnešního světa a zaměřují se především na tvz. nelátkové závislosti a rizika používání informačních technologií. Preventivní program Hazard kolem nás je věnován stále aktuálnější tematice hazardu, gamblingu, hraní a sázení i závislému chování. Míra problémového hráčství narůstá, a jeho dopad na sociální a ekonomické vztahy společnosti je významný, proto je třeba mu věnovat náležitou pozornost. Besedy vedené RNDr. Ludvíkem Hanákem přinesly nejen osobní životní příběh člověka, který těmto závislostem propadl, ale i množství alarmujících informací. V šesti dvouhodinových přednáškách upozornil na nebezpečí a nástrahy, která mohou žáky v online světě i běžném životě potkat.Svůj výklad doplňoval konkrétními životními příběhy a prezentací. Zazněla rovněž řada doporučení na co si dát pozor a jak zbytečně neriskovat.

Žáci program sledovali s velkým zájmem, hodnotili besedu jako "poučnou, upřímnou a vedoucí k zamyšlení". Zapojovali se do diskuzí a bylo vidět, že téma bylo pro ně aktuální a přínosná, jak vyplynulo i z velmi pozitivní zpětné vazby.

Za ŠMP: Mgr. Miroslava Štibingerová, Ing. Jana Josefíková

 

17. 03. 2024 17:46:00 | Václav Knápek