Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volby



Vyhledávání

Vypnout grafiku

Informační bezpečnost – téma k diskuzi!

Informační bezpečnost – téma k diskuzi!

Dne 1. 12. měli studenti 1. ročníku maturitních oborů Moderní informační technologie a Elektronické počítačové systémy možnost zhlédnout prezentaci ing. Hapla, vyučujícího odborných předmětů, na téma Informační bezpečnost.

Velmi srozumitelnou formou zde bylo vysvětleno, jaké jsou pilíře informační bezpečnosti, co považujeme za hrozby a rizika spjaté s tímto tématem, co může způsobit spuštění závadného kódu i selhání lidského faktoru. Dalším užitečným bodem přednášky byly konkrétní tipy, jak se před těmito hrozbami chránit a jejich rizika eliminovat.

Neméně důležitým sdělením bylo připomenutí podmínek, za kterých mohou být uživatelé z řad studentů SŠIEŘ připojeni ke školní počítačové síti. Tyto podmínky jsou zakotveny a ošetřeny ve vnitřních řádech školy; výchovnou poradkyní, Mgr. Chovancovou, bylo studentům zdůrazněno, co je ve vztahu k danému tématu uvedeno ve školním řádu a je nutné – i z etického pohledu – respektovat. Závěr celé akce byl věnován diskuzi.

05. 12. 2016 07:50:00 | Jan Koleček