Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Jsme součástí projektu Kompetence 4.0

Jsme součástí projektu Kompetence 4.0

Cílem projektu je spolupráce s firmami pro nastavení vhodných podmínek pro praktické vyučování (odborný výcvik, odborné praxe) v reálném prostředí firem a podpora implementace vybraných prvků duálního vzdělávání.

Projekt „Kompetence 4.0“, celým názvem „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, vstupuje do své závěrečné fáze. Jeho cílem je zajistit, aby byly pro trh práce k dispozici takové nástroje a metodické postupy, které by uměly identifikovat nově využívané kompetence a rovněž zachycovat trendy, ze kterých budou plynout kompetence budoucí. Očekávaným přínosem implementace výstupů projektu je kvalifikovaný pracovník, orientující se v nových trendech a přiměřeně se vzdělávající, který si zajišťuje svou konkurenceschopnost na trhu práce a přispívá tím k větší odolnosti firem vůči ekonomickým, hospodářským i sociálním výkyvům. Jednoduše řečeno, zaměstnavatel dostane absolventa, který má díky počátečnímu nebo dalšímu vzdělávání aktuálně potřebné kompetence odpovídající požadavkům a potřebám konkrétní firmy i celého trhu práce.

Spolupráce školy v rámci tohoto projektu probíhá s firmami Brose CZ spol. s.r.o. a ROBE lighting s.r.o.

Více informací se dozvíte na stránkách projektu.

 

Video medailonky zapojených firem:

 

10. 11. 2022 09:13:00 | Jan Koleček