Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kariérové poradenství – spolupráce s FAI UTB i v této oblasti úspěšně pokračuje…

Kariérové poradenství – spolupráce s FAI UTB i v této oblasti úspěšně pokračuje…

Dne 14. 1. 2020 proběhla na SŠIEŘ další prezentace možností pomaturitního studia pro studenty 4. ročníku.

Tentokrát jsme pozvali vyučující z Fakulty aplikované informatiky UTB ze Zlína a ze Státní jazykové školy při ISŠ-COP VM. Představení jednotlivých oborů FAI či možností, kterak získat jazykový certifikát, bylo jistě pro naše maturanty užitečné. Studenti naší školy již mohli absolvovat veletrh pomaturitního studia Gaudeamus v Brně či bezplatné kariérní testy v rámci našeho Školního poradenského pracoviště. Aktuálně probíhají na jednotlivých VŠ tzv. dny otevřených dveří, což je další příležitost, jak si vybrat správně!

Mgr. Pavlína Chovancová, VP

 

 

15. 01. 2020 12:57:00 | Václav Knápek