Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kariérové poradenství - spolupráce se sociálními partnery

Kariérové poradenství - spolupráce se sociálními partnery

Velmi si vážíme přízně firem a společností našeho regionu, které s námi aktivně spolupracují i na bázi podpory našich budoucích absolventů v hledání atraktivního pracovního uplatnění.

Naše studijní i učební obory jsou přizpůsobeny požadavkům současného trhu práce a mají přímou návaznost na technické VŠ obory (SO).

Při příležitosti konání tzv. Dne otevřených dveří měli naši současní i budoucí žáci možnost seznámit se např. s firmou IMT Valašské Meziříčí, se kterou spolupracujeme od roku 2019.

Propojenost teorie a praxe je v naší oblasti důležitá. Vize konkrétního uplatnění po úspěšném absolvování studia pro žáky motivující.

Děkujeme za spolupráci!!

Mgr. Pavlína Chovancová

 

09. 11. 2021 19:39:00 | Václav Knápek