Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Krajské kolo Prezentiády – Zlín 21. 4. 2017

Dne 21. 4. 2017 se ve Zlíně uskutečnilo regionální kolo soutěže Prezentiáda, kde studenti z celého Zlínského kraje obhajovali své komunikační a prezentační dovednosti.

Do krajského kola této soutěže, která se konala již pátým rokem, postoupily naše dva týmy ze třech nominovaných. Vaksňáci – Lukáš Žilinský a Martin Močarník (ZI3.A) a ITEEn – Samuel Sochatzi, Jan Trefil a Lukáš Jindra (IT. 2).

 

Celkem dvanáct týmů hodnotila odborná porota podle poměrně složitých kritérií. Týmy musely například dodržet časový rozsah práce. Významnou část bodového hodnocení tvořilo ocenění verbálního a nonverbálního projevu studentů, dále porota sledovala spolupráci členů týmu při prezentaci i pohotovost při reakcích na otázky ihned po soutěžním vystoupení. Naopak technickému provedení práce bylo vyhrazeno jen 30 % z možného bodového hodnocení.

 

Zpětná vazba poroty, která se týkala obsahové a formální úrovně projektu, i srovnání schopností dalších týmů z různých typů středních škol byly tou nejlepší motivací pro další ročník soutěže.

 

Oběma týmům našich studentů patří poděkování za vzornou reprezentaci školy, která byla korunována umístěním týmu

Vaksňáci na 3. místě. Gratulujeme!!

 

Ing. Alena Šindelková

24. 04. 2017 10:01:00 | Pavlína Chovancová