Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

MATURITNÍ ZKOUŠKY - MZ PODZIM 2022

MATURITNÍ ZKOUŠKY - MZ PODZIM 2022

Podzimní maturitní zkoušky - MZ PODZIM 2022 v opravném nebo náhradním termínu budou probíhat v termínu stanoveném v jednotném zkušebním schématu (JZS), které zveřejnil CERMAT 16.8.2022.

Zkoušky budou probíhat v hlavní budově Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm, Školní 1610, a to v prvním a druhém patře budovy. Podrobné rozpisy rozmístění maturujících žáků do učeben budou umístěny ve vstupním vestibulu školy a na dveřích jednotlivých učeben.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2022.

V příloze najdete podrobné schéma zkoušek. Každému žákovi, který koná zkoušky státní části MZ, odešla na registrovaný e-mail žáka pozvánka ke státní části MZ.

 

Přehled jednotlivých zkoušek

ČJL - DT        dne 1. 9. 2022 ve 12:00 hodin

MAT - DT       dne 2. 9. 2022 v 8:30 hodin

Rj - DT          dne 2. 9. 2022 v 8:30 hodin 

Aj - DT          dne 2. 9. 2022 ve 12:00 hodin  

Další podrobnosti najdete v přiložených dokumentech.

 

Uzpůsobení podmínek

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Kontrola povolených pomůcek

Žáci si mohou přinést ke zkoušce povolené pomůcky. Jejich kontrola bude pověřeným učitelem školy vykonána před samotnou zkouškou.

Maturující žáci budou přítomni ve škole v hlavní budově min. 20 minut před začátkem zkoušky. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Písemná zkouška Aj - PP

Písemná zkouška Aj - PP v opravném nebo náhradním termínu bude probíhat ve středu 7. 9. 2022 od 8:00 hodin v učebně č. 101 (kinosál hlavní budovy).

 

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2022

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2022 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou v pátek 9. 9. 2022 od 8.00 hodin v hlavní budově školy. Rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek, tedy ve čtvrtek dne 8. 9. 2022.

Maturitní práce v opravném termínu je nutné odevzdat nejpozději do 31. 8. 2022. Po tomto termínu již odevzdání nebude možné. Sledujte pozorně i nadále informace na školním webu.

Přiložené soubory

26. 08. 2022 20:55:00 | Petr Fuchs