Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

ME1 v knihovně

Ve čtvrtek 12. 1. 2017 se třída ME1 vydala do knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.

Cílem návštěvy byla přednáška na téma Jak se efektivně učit. Toto téma je pro žáky prvních ročníku velice přínosné, neboť mnozí z nich na základní škole neměli potřebu se soustavně připravovat do výuky, popřípadě jim stačilo se na to občas „mrknout“. Přechod na střední školu však vyžaduje mnohem pečlivější domácí přípravu, proto věřím, že většina žáků přivítala tuto besedu s povděkem a alespoň nějaké informace si z ní odnesla.
Podle ohlasů žáků byla nejvíce zajímavá první část přednášky, ve které je paní Mgr. Alena Srovnalová seznámila s různými typy paměti, a žáci si mohli sami na sobě otestovat, který typ paměti je jim vlastní. Dále je seznámila s několika možnými metodami učení se. Některé si opět žáci mohli vyzkoušet v praxi. Z povšimnutí také stál graf, který ukazoval, kolik si toho člověk zapamatuje, když si látku průběžně opakuje. Na závěr měli žáci sami možnost podat zpětnou vazbu, na jejímž základě mají možnost přednášející své besedy obměňovat, aby co nejvíce vyhovovaly studentům různých typů škol.
U žáků ME1 sklidila beseda úspěch a myslím si, že mnozí načerpané poznatky využijí ke své přípravě na vyučování a samozřejmě také k maturitě.

Mgr. Lenka Labajová

18. 01. 2017 10:43:00 | Milada Chamillová