Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

MERKUR PERFEKT CHALLENGE

MERKUR PERFEKT CHALLENGE

Jako v uplynulých letech tak i letos se vydaly 24. 11. 2022 dvě skupiny našich žáků na každoročně pořádanou soutěž Merkur perFEKT Challenge, kterou pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno.

Soutěž je organizována pro čtyřčlenné týmy, jejichž úkolem je realizovat soutěžní úlohu od teoretického zadání přes analýzu, praktickou realizaci až po oživení výrobku a jeho funkčnost. V letošním roce bylo pro soutěžní týmy z celé republiky připraveno 9  atraktivních úloh a celé soutěže se zúčastnilo téměř padesát týmů.

Naše týmy si vybraly dvě zajímavá témata: tým třeťáků ve složení: Marek Gajdoš, Jan Šimurda, Marie Vicenová a David Stančík si zvolil téma Pásovec sledující světlo a druhý tým čtvrťáků: Marek Šádek, Dominik Urban, Daniel Matúšů a Vít Adamec si vybral téma Závod se sluncem. Průběh celé soutěže i vlastní realizace soutěžní úlohy byla pro všechny zúčastněné zajímavou a atraktivní zkušeností. Našim žákům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy. Umístění týmu čtvrťáků na 3. místě a týmu třeťáků na 4.  místě ve svých kategoriích je pro žáky nejen úspěchem, ale i platnou vstupenkou ke studiu na FEKT VUT bez přijímaček. A účast v soutěži je samozřejmě i výzvou do příštího jubilejního 10. ročníku, kam už se po letošní zkušenosti žáci těší.

 

Stanislav Šindelka

 

30. 11. 2022 08:36:00 | Václav Knápek