Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Naše finance a daně

Naše finance a daně

V rámci projektu Šablony II - Nové metody a přístupy ve vzdělávání jsme začátkem června pokračovali dalším projektovým dnem, tentokrát na téma „Naše finance a daně“.

Tato akce se zapojením odborníka z praxe byla připravena pro druhý ročník učebních oborů.
Využili jsme pěkného počasí a strávili jsme s daným ekonomickým tématem čtyři hodiny venku ve školním atriu. Žáci se seznámili s  daňovou problematikou, se základy daňové soustavy a sazbami daní. Zjistili, jakým způsobem jsou zaměstnanci odměňování za práci, v jaké výši se odvádí sociální a zdravotní pojištění i daň z příjmu. Naučili se, jak využít volné finanční prostředky a jak řešit případný nedostatek financí. Vyzkoušeli si způsoby výpočtu mzdy a ujasnili si rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou.
I tato problematika souvisí s finanční gramotností a žáci ji zvládli skvěle. Všichni přistupovali k zadaným úkolům svědomitě, využili všech výhod týmové práce, užili si také závěrečné soutěže mezi jednotlivými skupinami.
Závěrem společně prezentovali výsledky svého snažení. Všichni zúčastnění si odnesli nejen nové poznatky, ale také odměny za úspěšnou práci.
Tímto velmi děkujeme firmám RETIGO s.r.o. a JD ROZHLASY za jejich již tradiční podporu finanční gramotnosti na SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm.
Celá akce se vydařila a vzhledem k pozitivním ohlasům žáků věříme, že nebyla poslední.

Mgr. Karla Macurová, Ing. Ludmila Husková

28. 06. 2021 10:34:00 | Karla Macurová