Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Naši žáci byli součástí finanční gramotnosti na ZŠ 5. května

Naši žáci byli součástí finanční gramotnosti na ZŠ 5. května

Na konci loňského roku se dobrovolníci ze tříd PO1, ME2 a ME3 rozhodli zapojit se do spolupráce se základními školami v oblasti finanční gramotnosti.

Neuběhlo mnoho času a už mají za sebou úspěšně zvládnutou akci. V úterý 28. 1. 2020 navštívil náš realizační tým složený z deseti žáků a tří učitelek místní Základní školu 5. května. Každý student měl na starosti skupinku čtyř páťáků, které vedl a dohlížel na ně při sestavování jejich měsíčního rozpočtu. Pod odborným vedením lídrů jednotlivých týmů se všem povedlo rozpočet vytvořit tak, aby měsíční výdaje nepřesáhly příjmy. Dokonce se všem pracovním skupinám podařilo vytvořit finanční rezervu. Děti se dozvěděly, kde lze ušetřit, co je nezbytné uhradit a k čemu lze využít naspořené peníze.
Všechny nás nadchla vzájemná spolupráce studentů střední školy a žáků pátých tříd. My ze SŠ jsme obdivovali připravenost a zaujetí dětí pro věc a žáci ZŠ si své vedoucí skupin od počátku velmi oblíbili.
Plánovaný čas rychle utekl. Pracovní atmosféru nám mohl každý závidět. Spokojeni byli malí i velcí žáci, a také paní učitelky, které projekt zaštiťovaly svými zkušenostmi.
Celá akce byla pro všechny zúčastněné přínosem. Děti si z finanční oblasti odnesly cenné rady do života a na závěr obdržely i malé odměny za skvělou práci. Obě strany se obohatily o pocit výborné spolupráce s věkově odlišnou skupinou.
O úspěchu svědčí děkovný dopis ze ZŠ 5. května, který přikládáme.
Ing. Husková, Ing. Wolková, Mgr. Macurová

Vážený pane řediteli,
chci poděkovat touto formou Vašim pedagožkám, Mgr. Karle Macurové, Ing. Zuzaně Wolkové, Ing. Ludmile Huskové  a žákům zapojených do  finanční gramotnosti, za přínosnou spolupráci s naší školou - ZŠ 5. května. Workshop proběhl s  Vašimi učiteli a žáky v přátelské, nicméně na 100 % pracovní atmosféře, a to díky výborné přípravě a viditelnému zanícení pro věc. Děti z 5. tříd byly rozděleny do jednotlivých týmů, každý tým měl na starost jeden z Vašich žáků, který podporoval zdárný průběh práce dětí. Tato spolupráce páťáků se starším "velkým" kamarádem se velmi osvědčila, Vaši žáci se chovali příkladně. 
Paní učitelky vše citlivě pedagogicky vedly a organizačně zaštítily. Naší vzájemné spolupráce si velmi cením a prosím, abyste Vaším prostřednictvím ještě jednou uvedeným učitelkám a žákům poděkoval a pochválil je za skvělou práci. Těšíme se na případnou další spolupráci.
S pozdravem PaedDr. Jana Karafiátová

10. 02. 2020 12:17:00 | Karla Macurová