Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Odborná exkurze ve společnosti IMT Technologies and Solutions, s. r. o. Valašské Meziříčí

Dne 26. 6. 2019 jsme se zúčastnili exkurze ve společnosti IMT VM, která je novým sociálním partnerem naší školy.

Jedná se o firmu, která se zabývá výrobou a prodejem inspekčních technologií v oblasti SMT průmyslu a v odvětvích vyrábějících elektronické sestavy. V rámci úvodní prezentace jsme se mohli dozvědět o konkrétních typech výše zmíněných inspekčních a testovacích činností – SPI, AOI, FCT či RTG (optické, elektronické, rentgenové). Rovněž jsme mohli zhlédnout různé typy testovacích přípravků, FCT/ICT fixtury či testovací moduly kabelových svazků. Praktickými ukázkami v demo roomu i ve výrobě jsme si udělali celkový obrázek o práci této perspektivně se rozvíjející firmy, která se specializuje na „ověřování budoucnosti“.

Třída IT.3

 

28. 06. 2019 13:14:00 | Václav Knápek