Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Odborná stáž ve Španělsku

Nabídka zahraniční odborné stáže v Seville ve Španělsku

Od 1. 4. do 14. 4. 2018 proběhne odborná stáž vybraných žáků v rámci projektu ERASMUS+ v Seville ve Španělsku. Stáž je určena pro žáky 2. a 3. ročníků oborů EZI a MIT. V nejbližším období proběhne výběr z přihlášených žáků podle kritérií schválených v projektu. Zájemci o účast se mohou hlásit u paní Mgr. Aleny Foukalové a paní Mgr. Pavlíny Chovancové do 4. 12. 2017.

Celá stáž je hrazena z prostředků EU (doprava letecky na místo, ubytování a kompletní stravování v místě pobytu + kapesné). Při výběru bude brán zřetel na studijní výsledky, odborné znalosti, znalost anglického jazyka a chování ve škole i mimo ni. Odborná stáž bude probíhat v softwarové španělské firmě, která se zabývá vývojem počítačových her.

Účastníci stáže obdrží EUROPASS (dokument prokazující účast na zahraniční stáži), který může být důležitý pro další pracovní uplatnění.

Každá příležitost je zkušenost, každá zkušenost je příležitost!

Přiložené soubory

21. 11. 2017 07:39:00 | Petr Fuchs