Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Odborné exkurze a přednášky v ekonomice

V rámci výuky předmětu ekonomika se v letošním školním roce konalo pro třetí ročníky maturitních oborů hned několik odborných přednášek a exkurzí.

 V říjnu se uskutečnily přednášky o finanční gramotnosti. Hlavním cílem této přednášky bylo zvýšit a upevnit finanční gramotnost žáků, a to zejména rozpoznávání rizik pramenících z neuváženého zadlužování a krátkodobých půjček. Žáci byli také seznámeni s principy a pravidly pro sestavování rodinného rozpočtu. Je přece v zájmu celé společnosti, aby občané byli finančně gramotní.

V prosinci se třída IT3 vydala na exkurzi do brněnské pobočky ČNB. Zde byl pro žáky připraven odborný výklad aprezentace s interaktivním obsahem. Zároveň si prohlédli unikátní dokumenty dokládající historii měnové politiky, dále platidla, padělky a ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti a shlédli expozici "Lidé a peníze", která poskytla jedinečný pohled na historii vývoje peněz a představila vývoj měny v českých zemích a na Moravě.

V únoru se třída ZI3.B vypravila do Valašského Meziříčí. Zde se žáci zúčastnili soudního jednání u Okresního soudu. Jednalo se o soudní spor o navrácení daru a odstoupení od smlouvy. Paní soudkyně uvedla žáky do právní problematiky a ochotně odpovídala na praktické dotazy. Ve Valašském Meziřící žáci navštívili také Moravskou gobelínovou manufakturu, která se více než sto let věnuje ručnímu tkaní gobelínů, originálních koberců, uměleckých tapiserií a se šedesátiletou tradicí odborně restauruje historické textilie.

19. 02. 2019 13:42:00 | Jana Josefíková