Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Omluva maturantům z CZVV

Omlouváme se za dodatečnou administrativu při opravě výpisů výsledků didaktických tesů (DT) a dovoluji si Vás informovat, že došlo k úpravě hodnocení úlohy č. 7.2 didaktického testu z českého jazyka a literatury.

Na základě identifikovaných žádostí o přezkoumání výsledků byl akceptovaný klíč správných řešení doplněn o výraz „čas". Jako ustálené slovní spojení bylo dodatečně uznáno „čas růže přináší" nad rámec původního správného řešení „trpělivost růže přináší". Bylo tak rozhodnuto, byť se podle všeho jedná o okrajový jev, v duchu zásady „v pochybnostech ve prospěch". V důsledku přehodnocení úlohy došlo ke změně výpisů výsledků didaktických testů u žáků, kteří v záznamovém archu uvedli odpověď „čas".

Přepočtené výpisy výsledků didaktických testů jsme umístili do knihovny projektu MZ2018 takto:

  • v celkovém souboru jsou všechny výpisy DT, tj. původní nezměněné a nové se změnou v DT ČJL;
  • v samostatných souborech (v názvu souboru je uvedeno ID žáka) jsou opravené výpisy jen těch žáků, u nichž došlo ke změně hodnocení.

U Vašich žáků, kterým již bylo vystaveno vysvědčení, se změna bodového hodnocení nepromítne do změny známky na vysvědčení. Chtěli bychom Vás však poprosit o zaslání opravených výpisů didaktických testů dotčeným žákům.

Předejte prosím mou omluvu žákům.

Děkuji za spolupráci a pomoc.

S pozdravem

Jiří Zíka

29. 05. 2018 12:44:00 | Jan Koleček