Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Oznámení o volbách do školské rady

V pátek 8. 12. 2017 v době od 14.30 – 16.00 hod. proběhnou ve sborovně hlavní budově školy volby do školské rady.

Oznamuji tímto zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům naší školy (dále jen „oprávnění voliči“), že volby do školské rady proběhnou v pátek 8. 12. 2017 v době od 14.30 – 16.00 hod. ve sborovně v hlavní budově školy.

Pro účely voleb do školské rady jmenoval ředitel v souladu s volebním řádem volební komisi, která má tři členy: Bc. Jana Majerovová – předsedkyně, Zdenka Vavříková, Jana Hladilová.

Školská rada naší školy má dle rozhodnutí zřizovatele šest členů. Z toho dva budou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a dva budou zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Poslední dva zástupce jmenuje Krajský úřad ZK.

Návrhy na kandidáty na členy školské rady se podávají volební komisi písemně nejpozději do čtvrtku 7. 12. 2017 do 14 hod. Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Neplatné návrhy nebudou volební komisí přijaty.

Upozorňuji oprávněné voliče, že mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

V Rožnově p/R dne 23. 11. 2017

Mgr. Miroslav Trefil

 ředitel školy

Přiložené soubory

23. 11. 2017 13:49:00 | Jan Koleček