Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Oznámení o volbách do školské rady

Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 17. 6. 2021. Pro více informací rozklikněte.

Oznamuji tímto zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům naší školy (dále jen „oprávnění voliči“), že volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 17. 6. 2021 v době od 14.30 – 16.00 hod. ve sborovně v hlavní budově školy.

Pro účely voleb do školské rady jmenoval ředitel v souladu s volebním řádem volební komisi, která má tři členy: Bc. Jana Majerovová – předsedkyně, Zdenka Vavříková, Jana Hladilová.

Školská rada naší školy má dle rozhodnutí zřizovatele šest členů. Z toho dva budou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a dva budou zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Poslední dva zástupce jmenuje Krajský úřad ZK.

Návrhy na kandidáty na členy školské rady se podávají volební komisi písemně nejpozději do středy 16. 6. 2021 do 14 hod. Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Neplatné návrhy nebudou volební komisí přijaty.

Upozorňuji oprávněné voliče, že mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

V Rožnově p/R dne 7. 6. 2021                                         
Mgr. Miroslav Trefil
ředitel školy

 

Přiložené soubory

07. 06. 2021 10:19:00 | Jan Koleček