Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY - ARCHIV

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY - ARCHIV

Celostátní konference PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY (PEL) je tradicí, kterou založila SPŠE v Rožnově p.R. Konala se na půdě této školy každé dva roky.

Celostátní konference PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY (PEL) je tradicí, kterou založila SPŠE v Rožnově p.R. Konala se na půdě této školy každé dva roky. SŠIEŘ nyní v této tradici pokračuje ve stejném duchu. Konference je určena převážně pro středoškolské pedagogy, kteří vyučují odborné předměty elektrotechnického zaměření. Cílem konference je seznámit pedagogy s trendy vývoje současné elektroniky a poskytnout jim inspiraci, jak na tyto trendy reagovat ve výuce.

PEL2016

PEL2014

PEL2011

PEL2009

PEL2007

PEL2005

PEL2003

PEL2001

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2016

Sborník ke stažení

Přednášející na semináři

Organizace

Jméno a příjmení

Přednáška

ČVUT Praha

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

husak

VUT Brno

prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.

musil

DFC Desing, s.r.o. Brno

Ing. Soběslav Valach

valach

UTB Zlín

Ing. Petr Neumann, Ph.D.

neumann

 

doc. Ing. Zuzana Komínková–Oplatková, Ph.D.

kominkova-oplatkova

VŠB - TU Ostrava

Ing. Martin Sobek, Ph.D.

sobek

 

Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.

slanina

UO Brno

Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

vavra

 

doc. Ing. Vít Bršlica, CSc.

brslica

NXP Rožnov p.R.

Ing. Michal Sušeň

susen

 

Na začátek stránky

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2014

Sborník ke stažení

Seminář je organizován jako vystoupení vysokoškolských pedagogů formou přednášek, které mají za cíl seznámit učitele středních škol s moderními trendy probíhajícími v oblasti elektroniky. Kromě inspirace pro jejich další práci jim poskytuje také výukové materiály a odkazy na kvalitní informační zdroje.

Termín konání: Úterý 15.4.2014
Místo konání: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Školní 1610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ubytování je zajištěno na domově mládeže SŠIEŘ Rožnov p. R. ve 3 lůžkových pokojích s příslušenstvím, strava je podávána v jídelně SŠIEŘ Rožnov p. R. v hlavní budově školy. V průběhu semináře bude podáno občerstvení.

Program semináře

8.15 - 9.15 Prezentace účastníků v kinosále školy
9.15 Uvítání hostů - zahájení
Mgr. Miroslav Trefil, ředitel školy
9.20 Organizační pokyny
Mgr. Petr Fuchs
9.25 Vystoupení zástupců firmy Freescale zabývající se vývojem polovodičových součástek.
9.30 - 12.00 Vystoupení přednášejících - dopolední blok dle rozpisu přednášek
12.00 - 12.30 Přestávka na oběd
12.30 - 15.00 Vystoupení přednášejících - odpolední blok dle rozpisu přednášek
15.00 - 15.30 Přesun do firmy On Semiconductor Czech Republic Rožnov p.R.
15.30 - 16.30 Prohlídka Design Centra ON Semi
16.30 – 17.00 Ukončení semináře, malé pohoštění
Mgr. Miroslav Trefil, ředitel školy
Ing. Aleš Cáb, zástupce firmy On Semiconductor

 

Na začátek stránky

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2011

7. celostátní seminář konaný dne 20.10.2011 byl zajištěn za finanční spoluúčasti města Rožnov pod Radhoštěm.

Sborník ke stažení

Název příspěvkuAutor
Počítačové sítě – protokol IPv6: ano či ne? Ing. Josef Kaderka, Ph.D., UO Brno
Galileo - historie, princip a budoucnost družicové navigace prof. Ing. František Vejražka, CSc.,
Ing. Petr Kačmařík, Ph.D., ČVUT Praha
Dálková měření s využitím internetu Ing. Martin Frk, Ph.D.,
Ing. Zdenka Rozsívalová, VUT Brno
Nové paměťové prvky a jejich místo
v periodické soustavě základních prvků elektrotechniky
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., UO Brno
Ing. Zdeněk Biolek, Ph.D., SŠIEŘ Rožnov p.R.
Perspektivní komunikace 21. století doc. Ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT Praha
Současnost a budoucnost inerciálních MEMS senzorů doc. Ing. Jan Čižmár, CSc., UO Brno
Hradlová pole rekonfigurovatelná za chodu zařízení Ing. Soběslav Valach,
Ing. Marek Kváš, VUT Brno
Perspektivní polovodičové struktury a součástky prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., VUT Brno
Operační zesilovače v analogových systémech doc. Dr. Ing. Josef Punčochář, VŠB-TU Ostrava
Elektromagnetické zbraně - mýtus nebo fungující realita? doc. Ing. Libor Dražan, CSc., UO Brno
Aplikace multimediálních prvků v pedagogickém procesu doc. Ing. Josef Jirák, CSc., Ing. Martin Frk, Ph.D.,
Ing. Zdenka Rozsívalová, VUT Brno


Jak citovat:
PŘÍJMENÍ, J. Název příspěvku. In Perspektivy elektroniky 2011 : 20. 10. 2011. Rožnov pod Radhoštěm : SŠIEŘ R.p.R., 2011, s. od-do. ISBN 978-80-254-9992-4.

 

Na začátek stránky

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2009

6. celostátní seminář konaný dne 26.3.2009.

Sborník ke stažení

Název příspěvkuAutor
Aplikace řídicích systémů s DSC Ing. Petr Hudeček,
Ing. Martin Sobek, VŠB-TU Ostrava
Polohová adaptivita v robotice doc. Mgr. Ing. Milan Kvasnica, CSc., UTB Zlín
Úvod do studia memristoru prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., UO Brno,
Ing. Zdeněk Biolek, Ph.D., SŠIEŘ Rožnov p.R.
Výuka hradlových polí a jejich programování na středních školách Ing. Jiří Král, SŠIEŘ Rožnov p.R.
Trendy ve světě polovodičových technologií prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., VUT Brno
Digitální televize a digitální rozhlas - současnost a perspektivy doc. Ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT Praha
Elektromobily v praxi Mgr. Jaromír Vegr, Elektromobily os., Sedlec-Prčice
Programátorské využití Super I/O obvodů s HW monitoringem PC ve výuce Ing. Lukáš Hapl, SŠIEŘ Rožnov p.R.
Inteligentní snímače doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D., VUT Brno
Moderní metody zpracování obrazu strukturou FPGA Ing. Soběslav Valach, VUT Brno
Tranzistorový zvuk a počítačové simulace příčin jeho vzniku Ing. Bohumil Federmann, SŠIEŘ Roľnov p.R.


Jak citovat:
PŘÍJMENÍ, J. Název příspěvku. In Perspektivy elektroniky 2009 : 26. 3. 2009. Rožnov pod Radhoštěm : SŠIEŘ R.p.R., 2009, s. od-do. ISBN 978-80-254-4052-0.

 

Na začátek stránky

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2007

5. celostátní seminář konaný dne 29.3.2007.

Sborník ke stažení

Název přednáškyAutor
Aplikace signálových procesorů v řízení pohonné jednotky elektromobilu Tatra Beta Doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.,
Ing. Ivo Neborák, VŠB-TU Ostrava
Počítačové simulace v elektrotechnice:
OrCADPSpice vs. programy typu "SPICE-like" a "SPICE-compatible"
Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., UO Brno
Součástky na bázi SiC Ing. Tomáš Křeček, VŠB-TU Ostrava
Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty Doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.,
Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc., VUT Brno
LonWorks, technológia nielen pre priemyselnú automatizáciu Juraj Tomlain, Tind Myjava, Slovenská republika
Mobilní robotika Ing. Karel Košnar, ČVUT Praha
Trendy v oblasti výkonové elektroniky Ing. Petr Šimoník, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Trendy v elektronických součástkách - další zmenšování rozměrů unipolárních tranzistorů Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., VUT BRNO
Virtualizace Ing. Vladimír Holub, DATA-INTER, Opava
Moderní trendy v programovatelné logice, aplikace v automatizační a měřicí technice Ing. Soběslav Valach, VUT Brno
Současné možnosti akumulace elektrické energie ve fotovoltaických aplikacích Ing. Petr Křivák, Ph.D., VUT Brno
Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Ing. Václav Sládeček, VŠB Ostrava
MATLAB jako všestranný nástroj vizualizace signálů Ing. Bohuslav Doňar, UO Brno
Nízkoteplotní palivové články H2-O2 Ing. Peter Barath,
Doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.,
Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc., VUT Brno
Ing. Jiří Kliment, Solartec, Rožnov p.R.
Využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách ČR Ing. Tomáš Kukuczka, Ing. Petr Klimek,
Ing. Tomáš Nenička,
Czech RE Agency, Rožnov p.R.
Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc.,
Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek,
Czech RE Agency, Rožnov p.R.
Perspektivy elektroniky v prostředí střední školy Ing. Jiří Král, SŠIEŘ Rožnov p.R.
E-learningový kurz v MOODLE realizovaný na SŠIEŘ Rožnov p.R. Mgr. Petr Fuchs, SŠIEŘ Rožnov p.R.
Energeticky optimální nabíjení kapacitoru Ing. Zdeněk Biolek, Ph.D, SŠIEŘ Rožnov p.R.


Jak citovat:
PŘÍJMENÍ, J. Název příspěvku. In Perspektivy elektroniky 2007 : 29. 3. 2007. Rožnov pod Radhoštěm :
SŠIEŘ R.p.R., 2007, s. od-do. ISBN 978-80-239-9006-5.

 

Na začátek stránky

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2005

4. celostátní seminář konaný dne 31.3.2005.

Sborník ke stažení

Název přednáškyAutor
Nové trendy polovodičových součástek Prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc., ČVUT PRAHA
Inteligentní senzory - aplikace ve vážních systémech Ing. Libor Witassek, DC VISION OPAVA
Současné metody profesionálního návrhu pl. spojů Ing. Vít Záhlava, CSc., ČVUT PRAHA
Programovatelná logická pole a jazyky HDL Doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc., VUT Brno
Mikroelektronika a nanoelektronika Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., VUT Brno
Vývojové trendy v mobilní komunikaci Doc. Ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT Praha
Perspektivy e-learningu Ing. Vlastimil Bejček, CSc., Centrum vzdělávání a poradenství VUT BRNO
Automatizované měřící systémy s GPIB a USB Doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., ČVUT Praha
Automatizované měřící systémy a jejich programování ve vývojovém prostředí VEE Ing. Martin Šimůnek, ČVUT PRAHA
Počítačové experimenty s podporou SPICE Ing. Zdeněk Biolek, Ph.D., SPŠE Rožnov p.R.
Fotovoltaické články Ing. Aleš Poruba, Dr., FZÚ AV ČR Praha a Solartec s.r.o. Rožnov p.R.

 

Na začátek stránky

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2003

3. celostátní seminář konaný dne 18.3.2003

Název přednáškyAutor
Programování jednočipových mikropočítačů a kompaktních automatů Ing. Zdeněk Rozehnal, CSc., ČVUT Praha
Inteligentní senzory Ing. Soňa Orlíková, VUT BRNO
SPICE jako pomůcka k porozumění schématu Ing. Zdeněk Biolek, Ph.D., SPŠE Rožnov p.R.
Počítačová podpora řešení elektrických obvodů Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., VA BRNO
Mobilní komunikační systémy 3. generace Doc. Ing. Václav Žalud, ČVUT PRAHA
Nový přístup k elektronickým součástkám Prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc., ČVUT PRAHA
Vývoj programovacích jazyků Ing. Pavel Pokorný, UTB ZLÍN
Programování měřících systémů s vyuľitím P&P Doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., ČVUT PRAHA
Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., MU BRNO
Fotovoltaické systémy Ing. Bohumil Horák, Ph.D., VŠB-TU OSTRAVA
Mikroelektronika-trendy vývoje Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., VUT BRNO

 

Na začátek stránky 

 

PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2001

2. celostátní seminář konaný ve dnech 28.3.2001 a 29.3.2001.

Název přednáškyAutor
Historický vývoj a perspektivy operačních zesilovačů Doc. Ing. Josef Punčochář, Dr., VŠB-TU Ostrava
Bezdrátové a mobilní komunikace Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc., VUT Brno
Automatizace a robotika na VŠ Doc. Ing. František Šolc, CSc., VUT Brno
Virtuální instrumentace v elektrotechnických měřeních Ing. Miloslav Čejka, CSc., VUT Brno
Umělá inteligence Ing. Václav Jirsík, CSc., VUT Brno
Perspektivy mobilní komunikace Doc. Ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT Praha
Měniče výkonové elektroniky a jejich pouľití Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc., ČVUT Praha
Trendy vývoje elektronických součástek a IO Prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc., ČVUT Praha
Virtuální realita a její využití ve výuce Doc. Ing. Jiří Žára, CSc., ČVUT Praha
Řízení a monitorování technologických procesů v reálném čase Doc. Ing. Vladimír VAŠEK, CSc., Univerzita Zlín
Fotovoltaika-světové trendy v energetice Ing. Jaromír ŘEHÁK, SOLARTEC Rožnov p. R.
Polovodičové technologie RNDr. Milan Líbezný, PhD., ON Semiconductor Rožnov p. R.
Rozvoj vysokého školství v ČR Prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc., VŠB-TU Ostrava
Mikroelektronika - současný stav a perspektivy vývoje Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., VUT Brno
Vývoj architektury a struktury jednočipových osmibit. mikropočítačů Prof. Ing. Jaromír Krejčíček, CSc., VA Brno
Internet prakticky Ing. Miroslav Hopjan, CSc., VA Brno
Mikrokonvertor ADuC812 - procesor nebo analogová součástka? Doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., VA Brno
Dynamické vlastnosti a elektromagn. kompatibilita AČ modulů Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., ČVUT Praha
Osobní datové sítě Ing. Jaromír CHOCHOLÁČ, MOTOROLA s.r.o. ROŽNOV p. R.
Moderní způsoby kódování Doc. Ing. Karel Vlček, CSc., TU-VŠB Ostrava
Analýza elektrických systémů Prof. Ing. Dalibor BIOLEK, CSc., VA Brno

 

Na začátek stránky

 

09. 11. 2017 15:48:00 | Jan Koleček