Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Písemné a ústní maturitní zkoušky

Písemné a ústní maturitní zkoušky

MZ PODZIM 2022 - podzimní maturitní zkoušky v opravném nebo náhradním termínu

Písemná zkouška Aj - PP

Písemná zkouška Aj - PP v opravném nebo náhradním termínu bude probíhat ve středu 7. 9. 2022 od 8:00 hodin v učebně č. 101 (kinosál hlavní budovy). Maturující žáci se dostaví do hlavní budovy školy alespoň 20 minut před zahájením zkoušky.

 

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2022

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2022 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou v pátek 9. 9. 2022 od 7:55 hodin v hlavní budově školy.

Přesné rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek, tedy ve čtvrtek dne 8. 9. 2022.

 

Časový harmonogram začátku ústních zkoušek:

Maturitní místnost č.1:    kinosál - učebna č. 101 

IT4A   začátek zkoušky v 8:00 hodin

IT4B   začátek zkoušky v 9:30 hodin

IT4C   začátek zkoušky v 10:30 hodin

Maturující žáci se dostaví do hlavní budovy školy alespoň 20 minut před zahájením zkoušek.

 

Maturitní místnost č.2:    učebna č. 104 

ME4   začátek zkoušky v 7:55 hodin

PO2   začátek zkoušky v 9:30 hodin

DPO3 začátek zkoušky v 11:00 hodin

Maturující žáci se dostaví do hlavní budovy školy alespoň 20 minut před zahájením zkoušek.

06. 09. 2022 08:15:00 | Petr Fuchs