Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Písemné maturitní zkoušky MZ JARO 2023

Písemné maturitní zkoušky MZ JARO 2023

Dne 19. 4.2023 a 20. 4. 2023 proběhnou písemné maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška v roce 2023 se skládá:

  • SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (garantuje CERMAT)
  • PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (garantuje SŠIEŘ)


Dne 19. 4. 2023 proběhne písemná zkouška z anglického jazyka:

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Přinesení povolených pomůcek (slovníku) ke kontrole je možné nejpozději do 17. 4. 2023 do 15:00 hodin svým učitelům Aj.  Žáci, kteří konající opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu, přinesou povolené pomůcky na sekretariát školy.

Zahájení zkoušky: 8:30 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 20 minut před samotným začátkem zkoušky).

 

Dne 20. 4. 2023 proběhne písemná zkouška z českého jazyka a literatury:

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Přinesení povolených pomůcek (pravidel pravopisu) ke kontrole je možné nejpozději do 17. 4. 2023 do 15:00 hodin svým učitelům ČJL.  Žáci, kteří konající opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu, přinesou povolené pomůcky na sekretariát školy.


Zahájení zkoušky: 8:00 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 20 minut před samotným začátkem zkoušky).

 

12. 04. 2023 12:56:00 | Petr Fuchs