Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Poezie před tabulí

Poezie před tabulí

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 se konal další ročník recitační soutěže Poezie před tabulí. Tentokrát se zúčastnilo 12 žáků prvních ročníků, 4 žáci ze třídy ME1, 6 žáků ze třídy U1A a 2 žáci ze třídy U1B. V porotě zasedly 3 porotkyně, PaedDr. Hana Fojtíková, Mgr. Miroslava Štibingerová a Mgr. Lenka Labajová.

Soutěžící si vybírali pro svůj umělecký přednes básně rozličného charakteru. Někteří volili „klasiku“ v podobě balad a básní známých autorů, např. K. J. Erbena, F. L Čelakovského, K. H. Máchy nebo J. Žáčka. Nechyběla však díla i méně známých autorů, takových, s jejichž jmény se žáci v lavicích nesetkávají. Zpestřením soutěže bylo vystoupení Dávida Batisty, který svou báseň přednesl ve slovenském jazyce a sklidil velký úspěch.

Další novinkou v letošním ročníku soutěže byla iniciativa porotkyně Hany Fojtíkové, která vymyslela, že by i sami účinkující mohli rozhodnout, který ze soupeřů se jim nejvíce líbil. A tak zatímco se zbylé 2 porotkyně odebraly vypisovat diplomy a chystat ceny, soutěžící hlasovali o tzv. vítězi diváků.
A výsledky? Porotkyně se vcelku jednoznačně shodly na tom, že nejlepší výkon podal Jan Fiurášek a zasloužil si tak první místo. Na druhém místě se umístil Dávid Batista, který si získal přízeň nejen porotkyň, ale také svých soupeřů, jelikož se stal i vítězem diváků. O třetí místo byl sveden velký boj, ale nakonec jej vybojoval Vojtěch Douda. Zvláštní cenu získala Kristýna Bradáčová za svůj mimořádně procítěný výkon.
Drobnou odměnu a pochvalu za snahu a odvahu si však zaslouží všichni zúčastnění.
Úroveň soutěže byla letos skutečně vysoká a doufám, že i v dalších letech se najdou žáci, kteří budou mít chuť se zúčastnit a změřit své síly s ostatními v uměleckém přednesu.

16. 02. 2018 11:44:00 | Karla Macurová