Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Pravda o drogách

Pravda o drogách

Dne 12. června 2018 v rámci primární prevence proběhly na naší škole besedy pro žáky tříd ME1, ME2, IT1C a IT3 v rámci celorepublikové akce „Řekni drogám ne“.

Úkolem lektora bylo předat žákům informace o drogové kultuře v ČR, naučit je odolat nabídkám drogových dealerů a umět najít odpovědi na otázky: Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Jak mohu pomoci kamarádům?

Fakta týkající se této problematiky byla předána žákům srozumitelně, výklad byl vhodně doplňován příklady z praxe. Byly také zdůrazněny krátkodobé i dlouhodobé vlivy jednotlivých drog na lidský organismus. K nejčastěji užívaným drogám na našem území patří alkohol a rovněž v poslední době zneužívání léků na předpis. Obě tyto oblasti byly naší společnosti podceňovány a v současnosti se stávají závažnějším problémem než většina pouličních drog.

Na závěr besedy byly žákům nabídnuty brožury vydané Nadací pro svět bez drog, které mají za úkol poskytnout žákům vzdělávací materiály a poradenství v této oblasti.

Věříme, že takovéto besedy jsou pro mladistvé přínosem, neboť jim pomáhají se lépe orientovat v této patologické oblasti, a tím také snáze  nalézt východisko, jak závislostem předcházet. Výsledné motto by mohlo tedy znít: Skutečným řešením je zjistit si fakta a s drogami vůbec nezačínat.

26. 06. 2018 12:49:00 | Jana Josefíková