Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Přednáška o kyberšikaně

Přednáška o kyberšikaně

Dvouhodinová přednáška pro třídy IT2.A, IT2.B a ME2 nejenže seznámila žáky s tím, jak se na internetu chovat, ale ukázala i cestu pomoci. Žáci získali kontakty na osoby, které jsou jim schopny poradit, e-mailové kontakty na internetové portály, jež jsou zdrojem informací o rizikovém chování spojeném s používáním internetu a mobilních telefonů.

Lektor seznámil žáky s aktivitami, které nejvíce mohou ohrozit jejich život. Řadí se k nim obtěžující SMS, urážlivé fotografie a videa „zavěšená“ na internetu. Klíčovými tématy tedy byly kyberšikana, kybergrooming a kyberstalking. Za pomocí zajímavé prezentace byli posluchači upozorněni na negativní stránky „kamarádství“ na chatu, zesměšňování a ponižování oběti, různé formy nebezpečného pronásledování na internetu. Za závažný problém je považován aspekt, že oběť a útočník se nemusejí znát a že útočník má oběť „na mušce“ 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Žáci odcházeli z této akce s poznatkem, že rizikové chování na sociálních sítích může mít i fyzické následky (dlouhodobé vyčerpání, úzkostlivost). Za velký přínos lze pokládat i fakt, že představa o předkládané problematice byla vytvářená na základě modelových situací a skutečných kauz.

Přednáška byla součástí aktivit, které se zaměřují na prevenci v oblasti rizikového chování spojeného s užíváním ICT.

07. 11. 2018 13:45:00 | Jana Josefíková