Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projekt MOV vstupuje do druhého roku

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů středního odborného školství na trhu práce, vstupuje do druhého roku svého působení. Projekt je realizován v letech 2017‒2020.

 

 

V následujícím období budou vytvářeny vzdělávací moduly, komplexní úlohy a optimalizované školní vzdělávací programy. V současné chvíli je v projektu rozpracováno 317 vzdělávacích modulů a probíhají práce na 217 komplexních úlohách. Školy také zatím přihlásily na 60 školních vzdělávacích programů k celkové optimalizaci.

Na tvorbě všech těchto výstupů se podílejí jak zástupci škol přihlášených do projektu, tak i zástupci zaměstnavatelské sféry. Ti jednotlivé návrhy výstupů podrobně projednali na setkáních pracovních skupin, která se uskutečnila v průběhu června 2018. Výstupy projektu MOV jsou zpracovávány jak pro všeobecné vzdělávání, tak pro odbornou složku vzdělávání v různých oborech.

Aktuálně je do projektu MOV zapojeno již 82 středních odborných škol a 38 firem, které mají navázanou spolupráci s jednotlivými školami. Celkem 246 odborníků ze škol je spolu s odborníky z praxe, experty a pracovníky MOV zapojeno v celkem 37 pracovních skupinách, které svojí činností pokrývají 43 zapojených oborů vzdělání.
Červen 2018

Přiložené soubory

  • letak.pdf dokument PDF | Velikost: 97.41 kB
19. 06. 2018 11:49:00 | Petr Fuchs