Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projektové dny třídy PO1: Návštěva firem a institucí

Projektové dny třídy PO1: Návštěva firem a institucí

V červnu se třída PO1 zúčastnila inspirativních projektových dnů zaměřených na podnikání a správu veřejných institucí. Cílem těchto aktivit bylo poskytnout studentům praktický náhled do světa podnikání a správy veřejných záležitostí, což jim umožnilo získat cenné zkušenosti a nahlédnout do reálného provozu různých organizací.

Projektové dny začaly ve Valašském Meziříčí, kde studenti navštívili několik drobných živnostníků. Během těchto návštěv se mohli seznámit s fungováním menších podniků a s každodenními výzvami, kterým čelí malí podnikatelé. Studenti měli možnost diskutovat s podnikateli o jejich zkušenostech, strategiích a inovacích, které jim pomáhají udržet se na trhu. Tato část projektových dnů byla velmi přínosná, protože studentům ukázala, jak je důležité být flexibilní a přizpůsobivý v konkurenčním prostředí.

Další zastávkou byl Vsetín, kde třída navštívila Okresní archív a Okresní správu sociálního zabezpečení. V Okresním archívu se studenti dozvěděli o významu archivace dokumentů a o tom, jak se starat o historické materiály. Byla jim představena práce archivářů a význam uchovávání historických dokumentů pro budoucí generace.

Na Okresní správě sociálního zabezpečení se studenti seznámili s fungováním této instituce a s procesy, které zajišťují sociální zabezpečení občanů. Byly jim představeny různé agendy, jako je výpočet důchodů, podpora v nezaměstnanosti a agenda týkající se povinností podnikatelů. Tato návštěva pomohla studentům pochopit, jak důležitá je role státních institucí v zajišťování sociálního zabezpečení a podpory občanů.

Závěrečná část projektových dnů proběhla v Rožnově pod Radhoštěm, kde studenti navštívili firmu Izolting, Rožnovské pivní lázně a prodejnu Eno in negozio. Ve firmě Izolting byli studenti informováni o výrobní náplni firmy a o technologiích, které firma používá. Majitel firmy pan Antonín Slovák žákům poutavě povyprávěl svůj životní příběh, zavedl je do svých podnikatelských začátků, seznámil je se svými morálními a podnikatelskými zásadami, které mohou být žákům příkladem a inspirací.

Rožnovské pivní lázně nabídly studentům jedinečný pohled na spojení tradičního řemesla a moderního podnikání. Dozvěděli se o výrobním procesu piva a také o různých wellness procedurách, které lázně nabízejí. Tato návštěva byla pro studenty nejen vzdělávací, ale i zábavná.

V prodejně Eno in negozio se studenti seznámili s principy podnikání a marketingovými strategiemi, které pomáhají přilákat a udržet zákazníky. Měli možnost vidět, jak se zboží prezentuje, jak se pracuje s klientelou a jaké jsou současné trendy v obchodě.

Projektové dny třídy PO1 byly plné zajímavých a poučných aktivit, které studentům poskytly cenné zkušenosti a rozšířily jejich obzory. Díky návštěvám různých firem a institucí mohli studenti nahlédnout do světa podnikání a veřejné správy, což jim jistě pomůže při vypracování maturitních prací a také jejich budoucím profesním směřování.

03. 07. 2024 10:05:00 | Karla Macurová