Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projektové dny ve škole

Projektové dny ve škole

V posledních letech věnujeme zvýšenou pozornost také oblasti finanční gramotnosti. V uplynulém období jsme získali stříbrný certifikát „Finančně gramotná škola“.

Pro žáky prvních ročníků učebních oborů jsme v průběhu září 2020 připravily projektový den se zapojením odborníka z praxe. Projektový den „Umím to s penězi?!“ byl zaměřen na vštěpování základů hospodaření s financemi a týmovou spolupráci. Žáci byli rozděleni do týmů a jako jedna osoba vystupovali a řešili problematiku domácího hospodaření.
Vzhledem k tomu, že se tito žáci potkali poprvé před několika týdny, byla tato činnost důležitá také pro jejich seznámení, sblížení v rámci třídních kolektivů a pro týmovou spolupráci.
Smyslem těchto projektových dnů je rozvinout finanční gramotnost žáků, seznámit je se základy hospodaření jednotlivce i rodiny a řešení krizových finančních situací.
V průběhu celé akce studenti řešili zadané úkoly, které se týkaly volby zaměstnání nebo podnikání, odměňování za práci, odvodů pojištění, zajištění bydlení, výživy, dopravy. Sestavovali měsíční rozpočet příjmů a výdajů. Do jejich týmového „života“ vstoupila také náhoda, která v některých případech silně ovlivnila jejich hospodaření. Závěrem jednotlivé týmy prezentovaly své závěry spolužákům.

Pro zpestření celého dne byla pro žáky připravena vědomostní adrenalinová hra, ve které prokázali svou bojovnost, rychlost i touhu zvítězit.
S přihlédnutím k pozitivním ohlasům studentů chceme v těchto akcích pokračovat i v dalším období.

Díky spolupráci s firmami RETIGO s.r.o., DOUBLE ENERGY s.r.o., JD ROZHLASY s.r.o. získali žáci za svou snahu malou odměnu. Tímto uvedeným firmám děkujeme za jejich podporu.

Mgr. Karla Macurová, Ing. Ludmila Husková

04. 12. 2020 08:44:00 | Karla Macurová