Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projektový den mimo školu

Projektový den mimo školu

V rámci akce Historie podnikání v oboru hornictví na Ostravsku, která je součástí „Šablon II“ se třída PO1 3.června 2021 podívala do Hornického muzea v Ostravě Landeku.

Po znovuotevření výstavních prostor veřejnosti jsme byli první návštěvou po mnoha měsících. V první části dne jsme sfárali do jedné z nejstarších ostravských šachet. Někteří „horníci“ z řad budoucích maturantů neskrývali obavy a po nějakou dobu věřili, že se s námi klec spouští do hloubky 622 metrů, jak signalizovalo digitální měřidlo na stěně kabiny. Asi 5 metrů pod povrchem nás čekal náš průvodce, bývalý horník a provedl nás slojemi Albert a František. Podmínky, v kterých se tam kdysi těžilo uhlí, byly pro nás naprosto nepředstavitelné. Po prohlídce podzemní části muzea, kde jsme si užili i patřičného hluku při spuštění některých historických strojů, jsme se rádi vrátili zpátky na zem a užili si na chvíli denního světla i sluníčka. V prostředí pro všechny mnohem obvyklejším, pak studenti zahrnuli průvodce dotazy – třída byla rozdělena do skupin, které měly za úkol během programu zpracovávat zadané otázky do pracovních listů.
V druhé části projektového dne jsme navštívili muzeum báňského záchranářství, kterým nás provedl bývalý člen záchranného týmu. Jeho vyprávění žáky velmi zaujalo stejně jako exponáty připomínající vývoj jednoho z nejnáročnějších oborů souvisejících s hornictvím. Nejodvážnější z výpravy na vlastní kůži vyzkoušeli cvičný záchranářský polygon, který slouží pro přípravu týmu. Pro naše urostlé házenkáře byla cvičná dráha oříškem – některé části simulovaly tak stísněné prostory, že pro ně bylo takřka nemožné se jimi protáhnout.
Den jsme zakončili zpracování pracovních listů a prezentací výsledků práce jednotlivých skupin. 

28. 06. 2021 10:31:00 | Karla Macurová