Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projektový den třídy IT3.C na pobočce ČNB v Brně

Projektový den třídy IT3.C na pobočce ČNB v Brně

Projektový den mimo školu, realizovaný projektem Šablony II, kterého se zúčastnila třída IT3.C, proběhl 4. 12. 2019 tentokrát na brněnské pobočce ČNB.

Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s centrální bankou a její funkcí řízení měnové politiky státu a podpora finanční gramotnosti.Expozice "Lidé a peníze" v Brně vytvořená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem je umístěna v budově dřívější Hypoteční banky markrabství Moravského a dnes České národní banky a poskytuje jedinečný pohled na historii vývoje s důrazem na zvláštnosti tohoto fenoménu na Moravě. Součástí exkurze byl i odborný výklad o vzniku peněz jako platebního prostředku a prohlídka řady dochovaných exponátů platebních prostředků na našem území. Velmi zajímavé byly i informace o realizaci grafických návrhů bankovek, jejich ochranných prvcích a rozpoznávání padělků.

Expozice je rozšířena o výstavu „Krása ve skle a kovu“, která představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí Jiřího Harcuby (1928–2013), které odkázal ČNB. Na několika desítkách sochařských a sklářských exponátů dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem např. české pětikoruny.

Po exkurzi mohli žáci načerpat slavnostní atmosféru na brněnských vánočních trzích. V nespočetném množství prodejních stánků se nabízely vánoční dárky, ozdoby na vánoční stromečky, umělecké řemeslné výrobky, kulinářské dobroty, sladkosti a nápoje pro zahřátí.

13. 12. 2019 09:24:00 | Jana Josefíková