Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Recitační soutěž

Recitační soutěž

V úterý 27. března 2019 proběhla recitační soutěž, které se zúčastnili žáci prvních ročníků učebních oborů a zástupci oboru ME. Vzhledem k pohodové atmosféře se všichni bez problémů vyrovnali s trémou a podali velmi hezké výkony. Výběr veršů byl neobyčejně pestrý a odrážel zaměření recitátorů. V letošním ročníku převažovala vážnější témata, zazněly verše K. J. Erbena, P. Bezruče, A. S. Puškina a dalších klasiků české i světové literatury. Vedle nich se objevili i autoři současní a dokonce i neznámí.

Soutěž zahájila předsedkyně poroty Mgr. Miroslava Štibingerová krátkým seznámením s historií soutěže a programem letošního ročníku. Ten tradičně odstartoval losováním pořadí jednotlivých účastníků. Pak už nic nebránilo tomu, aby básníci světových jmen poměřili síly.
Před porotu i diváky předstupovali jednotliví soutěžící a přednášeli texty, do nichž vkládali i kus sebe. Řada vystoupení měla velmi silný emoční náboj a nikdo se za svůj výkon stydět nemusel. O tom svědčil po každém vystoupení i potlesk publika. Podpora z řad diváků, kteří byli zároveň soupeři, byla výrazná a těm, kteří se přece jen potýkali s trémou, pomohla přenést se do klidu a pohody.
Vítězství Antonína Putaly z třídy ME1 bylo naprosto jednoznačné. Jen co v jeho podání dozněly verše Bezručovy Ostravy, ozval se potlesk téměř stejně hlasitý jako Tondovo procítěné vystoupení a zároveň slovní hodnocení z publika – jasný vítěz, máš první místo. Zato souboj o druhou a třetí příčku byl nesmírně napínavý. Nakonec rozhodlo i to, že Denisa Današová Dceřinu kletbu odrecitovala zpaměti a díky tomu získala mírný náskok před dvojicí, která jí byla v patách. O třetí příčku se podělili Markéta Kutálková a Karel Šindler. Výkony recitátorů byly tak vyrovnané, že se porota rozhodla udělit i „čestnou cenu za mimořádný výkon mimo pořadí“. Tu získal Radim Němec.
Setkání s poezií před tabulí bylo velmi milé a příjemné. Všichni si odnesli drobné ceny za účast, vítězové větší ceny za mimořádné výkony a snad každý odcházel s pocitem, že to byl moc fajn strávený čas.

05. 04. 2019 07:32:00 | Karla Macurová