Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

School Improvement Partnership Project (Erasmus +)

Ve dnech 4. – 9. 11. 2018 se výchovné poradkyně SŠIEŘ, ing. Milada Chamillová a Mgr. Pavlína Chovancová, zúčastnily pracovní cesty do Pori ve Finsku.

Pracují s dalšími kolegy z Anglie, Irska, Španělska a Finska na projektu SIPP Erasmus +, který je zaměřen na vytvoření programu, který by byl nástrojem (General Predictor Tool) pro výchovné a kariérové poradce. Cílem projektu je striktně sledovat studijní výsledky jednotlivých studentů SŠ pomocí GPT, a tím snížit jejich předčasný odchod ze studia na minimum.

Pro srovnání úrovně odborných SŠ ve Finsku a v České republice jistě přispěly také návštěvy tří škol sítě Sataedu a možnost diskutovat jak se studenty, jejich vyučujícími, tak rovněž s kariérovými poradci.

Fotografie v přiloženém dokumentu.

Přiložené soubory

19. 11. 2018 08:32:00 | Václav Knápek